Novosti

15.01.2019
Klanje stoke i živine u klanicama Novembar 2018. godine

U novembru 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 6% (neto težina manja za 12,5%). Kod ovaca i svinja bilježi se rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok kod živine pad.
 
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 3,8% (neto težina veća za 15,8%). Pad se bilježi kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je manji je za 13,6% (dok neto težina je manja za 1,9%).
 

U periodu od januara do novembra 2018. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 27 964 goveda odnosno 15,7% više u odnosu na isti period 2017. godine. Rast je prisutan i kod ovaca, svinja i živine. 

Saopštenje


 

.