Novosti

15.02.2019
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, decembar 2018. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u decembru 2018. godine u odnosu na decembar 2017. godine, manja je za 3,5%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 1,9%.
 
Sadržaj mliječne masti u decembru 2018. godine, u odnosu na decembar 2017. godine, veći je za 4%, a sadržaj proteina je veći za 0,1%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti veći je za 3%, dok je sadržaj proteina veći za 0,5%.
 
U decembru 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 7,6%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 18%), kajmaka (za 39%) i sira (za 4,9%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje konzumnog mlijeka (za 3,6%).
 
U decembru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 4,3%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 0,1%) i kajmaka (za 13,3%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje pavlake (za 2,9%) i sira (za 7,2%).

U periodu od januara do decembra 2018. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 28 309 602 kg i bilježi se rast od 8,9% u odnosu na isti period 2017. godine. 

Saopštenje


 

.