Novosti

15.02.2019
Kvartalna statistika saobraćaja IV kvartal 2018. godine

Prevoz putnika u četvrtom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u željezničkom za 7,5%, drumskom za 0,1%, lokalnom drumskom za 0,8%, prevozu putnika na aerodromima 10,8%, redovnom vazdušnom za 11,7% i vanrednom vazdušnom prevozu za 30,8%.
 
Kod prevoza robe u četvrtom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine pad se bilježi željezničkog za 44,0%, dok se rast bilježi kod kod ukupnog prometa robe u lukama za 9,6% i prevoza robe na aerodromima za 7,4%.
 
Broj pretovarenih tona u lukama, u četvrtom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 13,1%, kod izmanipulisanih tona za 0,2%.
 
Potrošnja minuta fiksne telefonije u četvrtom kvartalu 2018. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 17,6%, dok potrošnja minuta mobilne telefonije bilježi rast za 3,8%.
 
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u četvrtom kvartalu 2018. godine iznosio je 1 450, što je 2,7% više u odnosu na isti kvartal 2017. godine. Broj nastradalih lica u četvrtom kvartalu 2018. godine iznosio je 644 (od čega je 634 povrijeđenih lica), što je za 4,2% manje u odnosu na isti kvartal 2017. godine.
 
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u četvrtom kvartalu 2018. godine iznosi 59 916 što je za 8,4% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u četvrtom kvartalu 2018. godine iznosi 6 297 što je za 15,4% više nego u istom kvartalu prethodne godine.

U četvrtom kvartalu 2018. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 205 hiljada tona robe, uz ostvarenih 20 896 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 990 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 91,7% ili 188 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 8,3% ili 17 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 62,9% ili 13 139 hiljade tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 37,1% ili 7 757 hiljada tonskih kilometara. 

Saopštenje


 

.