Novosti

15.04.2019
Klanje stoke i živine u klanicama Februar 2019. godine

U februaru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 0,1% (neto težina manja za 2%). Kod ovaca i svinja bilježi se rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je kod živine primjetan pad.
 

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 13,3% (neto težina veća za 15,2%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja bilježi se pad u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je manji za 23,7% (dok je neto težina manja za 24,8%). 

Saopštenje


 

.