Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

25.02.2020
Indeksi potrošačkih cijena Januar 2020. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru 2020. godine u odnosu na decembar 2019. godine u prosjeku su više za 0,1%. Potrošačke cijene u januaru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su više za 1,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: čvrstih goriva; mesa; cigareta; usluga u kulturi; ulja i masti; voća; hljeba i žitarica. Potrošačke cijene u 2019. godini, u poređenju sa 2018. godinom, u prosjeku su bile više za 0,4%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u januaru 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Alkoholna pića i duvan (0,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,8%); Rekreacija i kultura (0,6%); Hrana i bezalkoholna pića (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,0%); Ostala dobra i usluge (-0,7%); Hoteli i restorani (-0,5%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale. 

Saopštenje


.