Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

09.09.2020
Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2020. godine

Zbog pandemije virusa COVID-19 u drugom kvartalu 2020. godine zabilježen je pad u prevozu putnika u svim vidovima saobraćaja.

Prevoz putnika u drugom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad u željezničkom za 77,7%, drumskom za 83,6%, lokalnom drumskom za 63,7%, prevozu putnika na aerodromima 98,7%, redovnom vazdušnom za 97,9% i vanrednom vazdušnom prevozu za 78,2%.

Kod prevoza robe u drugom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine pad se bilježi u željezničkom za 22,9%, ukupnom prometu robe u lukama za 3,6% i kod prevoza robe na aerodromima za 98,6%.

Broj pretovarenih tona u lukama, u drugom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 6,7%, a izmanipulisanih tona za 2,2%.
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda u drugom kvartalu 2020. godine iznosio je 949, što je 37,9% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica u drugom kvartalu 2020. godine iznosio je 420 (od čega je 410 povrijeđenih lica), što je za 42,6% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u drugom kvartalu 2020. godine iznosi 59 959 što je za 13,4% manje nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u drugom kvartalu 2020. godine iznosi 3 430 što je za 51,8% manje nego u istom kvartalu prethodne godine.

U drugom kvartalu 2020. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 192 hiljade tona robe, uz ostvarenih 18 336 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 993 hiljade kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 92,7% ili 178 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 7,3% ili 14 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 70,1% ili 12 847 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 29,9% ili 5 489 hiljada tonskih kilometara.

Saopštenje


.