Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori - Saopštenja 2018

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konačni podaci


Februar                              |  (96 KB) (313 KB)  | - -

Januar                              |  (36 KB) (303 KB)  |  (96 KB) (303 KB)

Metodologija                                                (469 KB) 

Lista proizvoda  minimalne potrošačke korpe po kalorijama i količinama       (42 KB) 

 

 

.