Arhiva novosti

24.11.2021
      Građevinske dozvole i prijave radova III kvartal 2021. godine
22.11.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Oktobar 2021. godine
17.11.2021
      Cijene stanova u novogradnji III kvartal 2021. godine
16.11.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Oktobar 2021. godine
15.11.2021
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama III kvartal 2021. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama II kvartal 2021. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama III kvartal 2021. godine
12.11.2021
      Anketa o radnoj snazi II kvartal 2021. godine
10.11.2021
      Građevinska aktivnost III kvartal 2021. godine
09.11.2021
      Obavještenje
      Indeks prometa u uslugama III kvartal 2021. godine
04.11.2021
      Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije 2020. godina
03.11.2021
      Bilans naftnih derivata 2020. godina
      Bilans drvnih goriva 2020. godina
28.10.2021
      Mjesečni statistički pregled - Oktobar 2021
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji III Kvartal 2021. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Septembar 2021. godine
      Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2021. godina
      Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u 2021. godini - Domaćinstva
      Otpad u Crnoj Gori - Stvoreni i obrađeni otpad u 2020. godini
      Prosječne zarade (plate) Septembar 2021. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori III Kvartal 2021. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz III Kvartal 2021.godine
27.10.2021
      Strukturno istraživanje o poslovanju preduzeća 2020. godina
      Statistika stranih filijala - IFATS 2020. godina
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Septembar 2021. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo III Kvartal 2021. godine
21.10.2021
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori III Kvartal 2021. godine
20.10.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Septembar 2021. godine
14.10.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Septembar 2021. godine
30.09.2021
      Mjesečni statistički pregled - Septembar 2021
      Prosječne zarade (plate) Avgust 2021. godine
29.09.2021
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Avgust 2021. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Avgust 2021. godine
27.09.2021
      Izvjestaj komisije povodom javnog poziva za GBV
24.09.2021
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za II kvartal 2021. godine
22.09.2021
      Bruto domaći proizvod Crne Gore 2020. godina
      Bruto nacionalni dohodak Crne Gore 2020. godina
      Obavještenje
21.09.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Avgust 2021. godine
17.09.2021
      Javni poziv za izbor ANKETARA
15.09.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Avgust 2021. godine
13.09.2021
      Obavještenje
08.09.2021
      Mjesečni statistički pregled - Avgust 2021
07.09.2021
      Anketa o radnoj snazi I kvartal 2021. godine
      Revidirana metodologija Ankete o radnoj snazi
      Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala 2020. godina
31.08.2021
      Prosječne zarade (plate) Jul 2021. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Jul 2021. godine
      Obavještenje
30.08.2021
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Jul 2021. godine
26.08.2021
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva II kvartal 2021. godine
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma II kvartal 2021. godine
25.08.2021
      Građevinske dozvole i prijave radova II kvartal 2021. godine
23.08.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jul 2021. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama II kvartal 2021. godine
      Obavještenje o odlaganju saopštenja Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama za  II Kvartal 2021. godine
18.08.2021
      Cijene stanova u novogradnji II kvartal 2021. godine
17.08.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Jul 2021. godine
11.08.2021
      Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2021. godine
      Građevinska aktivnost II kvartal 2021. godine
10.08.2021
      Indeks prometa u uslugama II kvartal 2021. godine
02.08.2021
      Investicije u osnovna sredstva 2020. godina
29.07.2021
      Mjesečni statistički pregled - Jul 2021
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Jun 2021. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji II Kvartal 2021. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori II Kvartal 2021.godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz II Kvartal 2021.godine
      Prosječne zarade (plate) Jun 2021. godine Prosječna
      Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2020. godini
28.07.2021
      Indeks prometa u trgovini na malo II Kvartal 2021. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Jun 2021. godine
26.07.2021
      Obavještenje
22.07.2021
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori II Kvartal 2021. godine
21.07.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jun 2021. godine
      Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2018 - 2019. godina (ESSPROS metodologija)
20.07.2021
      Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori, 2020. godina
15.07.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Jun 2021. godine
07.07.2021
      Bilans uglja 2020. godina
      Bilans električne energije 2020. godina
01.07.2021
      Biljna proizvodnja 2020. godina
30.06.2021
      Obavještenje
      Mjesečni statistički pregled - Jun 2021
      Prosječne zarade (plate) Maj 2021. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Maj 2021. godine
      Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država 2020. godina
29.06.2021
      Diplomirani studenti - osnovne studije 2020. godina
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Maj 2021. godine
28.06.2021
      Prva procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) i stvarne individualne potrošnje (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći 2020. godina
23.06.2021
      Industrijska proizvodnja (PRODCOM) 2020. godina
22.06.2021
      Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2020/2021. godina
      Promet u trgovini na veliko 2020. godina
21.06.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Maj 2021. godine
17.06.2021
      Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2020. godina
16.06.2021
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za I kvartal 2021. godine
      Građevinski radovi 2020. godina
      Obavještenje
15.06.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Maj 2021. godine
      Promet u trgovini na malo prema robnim grupama 2020. godina
31.05.2021
      Mjesečni statistički pregled - Maj 2021
      Prosječne zarade (plate) April 2021. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju April 2021. godine
27.05.2021
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma I kvartal 2021. godine
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva I kvartal 2021. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - April 2021. godine
26.05.2021
      Izvještaj komisije povodom javnog poziva
      Građevinske dozvole i prijave radova I kvartal 2021. godine
20.05.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori April 2021. godine
19.05.2021
      Cijene stanova u novogradnji I kvartal 2021. godine
18.05.2021
      Indeksi potrošačkih cijena April 2021. godine
      Maloljetni učinioci krivičnih djela 2020. godina
      Punoljetni učinioci krivičnih djela 2020. godina
      Specijalisti, magistri i doktori nauka 2020. godina
17.05.2021
      Javni poziv za prijavu anketara EU-SILC
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama I Kvartal 2021. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama I Kvartal 2021. godine
14.05.2021
      Snabdijevanje naselja vodom i zaštita voda 2020. godina
12.05.2021
      Kvartalna statistika saobraćaja I Kvartal 2021. godine
      Građevinska aktivnost I kvartal 2021. godine
11.05.2021
      Indeks prometa u uslugama I kvartal 2021. godine
10.05.2021
      Procjene stanovništva i osnovni demografski pokazatelji 2020. godina
      Porušene zgrade sa stanovima 2020. godina
29.04.2021
      Mjesečni statistički pregled - April 2021
      Sklopljeni i razvedeni brakovi u Crnoj Gori u 2020. godini
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji I Kvartal 2021. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Mart 2021. godine
      Prosječne zarade (plate) Mart 2021. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz I Kvartal 2021. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori I Kvartal 2021. godine
28.04.2021
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Mart 2021. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo I Kvartal 2021. godine
22.04.2021
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori I Kvartal 2021. godine
21.04.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Mart 2021. godine
15.04.2021
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Decembar 2020. godine
      Indeksi potrošačkih cijena Mart 2021. godine
      Anketa o radnoj snazi 2020. godina
14.04.2021
      Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza
13.04.2021
      Anketa o radnoj snazi IV kvartal 2020. godine
      Srednje škole i resursni centri početak školske 2020/2021. godine
08.04.2021
      Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2020. godina Statistika rođenih i umrlih
06.04.2021
      Srednje škole kraj školske 2019/2020. godine
      Osnovne škole i resursni centri početak školske 2020/2021. godine
31.03.2021
      Mjesečni statistički pregled - Mart 2021
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Februar 2021. godine
30.03.2021
      Obavještenje
      Prosječne zarade (plate) Februar 2021. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Februar 2021. godine
      Broj i struktura poslovnih subjekata u Crnoj Gori 2020. godina
      Osnovne škole kraj školske 2019/2020. godine
22.03.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Februar 2021. godine
18.03.2021
      Migracije unutar Crne Gore u 2020. godini
17.03.2021
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore IV kvartal 2020. godine
      Nautički turizam 2020. godina
      Kružna putovanja stranih brodova 2020. godina
16.03.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Februar 2021. godine
15.03.2021
      Obavještenje
08.03.2021
      Izvještaj komisije povodom javnog poziva
      Prosječne zarade (plate) Januar 2021. godine
01.03.2021
      Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2020/2021. godina
26.02.2021
      Javni poziv EU-SILC
      Mjesečni statistički pregled - Februar 2021
      Kvartalna statistika saobraćaja IV kvartal 2020. godine
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva IV kvartal 2020. godine
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma IV kvartal 2020. godine
25.02.2021
      Obavještenje
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar 2021. godine
      Građevinske dozvole i prijave radova IV kvartal 2020. godine
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Januar 2021. godine
24.02.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Januar 2021. godine
      Cijene stanova u novogradnji 2020. godina
      Istraživanje o dolascima i noćenjima turista, ukupno 2020. godina
      Dolasci i noćenja turista u individualnom smještaju 2020. godina
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Januar 2021. godine
22.02.2021
      Cijene stanova u novogradnji IV kvartal 2020. godine
18.02.2021
      Indeks prometa u uslugama IV kvartal 2020. godine
15.02.2021
      Građevinska aktivnost IV kvartal 2020. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Decembar 2020. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Decembar 2020. godine
10.02.2021
      Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2020/2021. godina
02.02.2021
      Indeks prometa u trgovini na malo Decembar 2020. godine
28.01.2021
      Mjesečni statistički pregled - Januar 2021
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Decembar 2020. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji IV Kvartal 2020. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Decembar 2020. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Decembar 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Decembar 2020. godine
27.01.2021
      Prosječne zarade (plate) Decembar 2020. godine
21.01.2021
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Decembar 2020. godine
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Decembar 2020. godine
19.01.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Decembar 2020. godine
18.01.2021
      Klanje stoke i živine u klanicama Novembar 2020. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Novembar 2020. godine
31.12.2020
      Kreiranje podsistema zvanične statistike za potrebe istraživanja pandemije COVID - 19
30.12.2020
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore III kvartal 2020. godine
      Mjesečni statistički pregled - Decembar 2020
      Indeks prometa u trgovini na malo Novembar 2020. godine
      Prosječne zarade (plate) Novembar 2020. godine
29.12.2020
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Novembar 2020. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Novembar 2020. godine
      Stvoreni i obrađeni otpad u 2019. godini
28.12.2020
      Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2017 - 2018. godina (ESSPROS metodologija)
      Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege i dodatka za djecu u 2019. godini
      Osnovno obrazovanje odraslih - početak školske 2020/2021. godine i kraj školske 2019/2020. godine
24.12.2020
      Statistički godišnjak 2020
      Crna Gora u brojkama 2020
22.12.2020
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Novembar 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Novembar 2020. godine
21.12.2020
      Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći 2019. godina
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Novembar 2020. godine
15.12.2020
      Obavještenje
      Anketa o radnoj snazi III kvartal 2020. godine
      Indeksi potrošačkih cijena Novembar 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Novembar 2020. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Oktobar 2020. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Oktobar 2020. godine
07.12.2020
      Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC) 2019. godine
03.12.2020
      Žene i muškarci u Crnoj Gori
30.11.2020
      Mjesečni statistički pregled - Novembar 2020
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Oktobar 2020. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo Oktobar 2020. godine
      Prosječne zarade (plate) Oktobar 2020. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Oktobar 2020. godine
26.11.2020
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva III kvartal 2020. godine
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma III kvartal 2020. godine
25.11.2020
      Građevinske dozvole i prijave radova III kvartal 2020. godine
24.11.2020
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Oktobar 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Oktobar 2020. godine
      Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2020. godine
19.11.2020
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Oktobar 2020. godine
18.11.2020
      Cijene stanova u novogradnji III kvartal 2020. godine
17.11.2020
      Indeks prometa u uslugama III kvartal 2020. godine
16.11.2020
      Indeksi potrošačkih cijena Oktobar 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Oktobar 2020. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Septembar 2020. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Septembar 2020. godine
11.11.2020
      Građevinska aktivnost III kvartal 2020. godine
04.11.2020
      Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije 2019. godina
03.11.2020
      Bilans električne energije 2019. godina
      Bilans uglja 2019. godina
      Bilans naftnih derivata 2019. godina
      Bilans drvnih goriva 2019. godina
29.10.2020
      Mjesečni statistički pregled - Oktobar 2020
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Septembar 2020. godine
      Prosječne zarade (plate) Septembar 2020. godine
      Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2020. godina
      Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u 2020. godini Domaćinstva
28.10.2020
      Strukturno istraživanje o poslovanju preduzeća 2019. godina
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Septembar 2020. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji III Kvartal 2020. godine
      Statistika stranih filijala - IFATS 2019. godina
      Indeks prometa u trgovini na malo Septembar 2020. godine
      Obavještenje
22.10.2020
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Septembar 2020. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Septembar 2020. godine
20.10.2020
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Septembar 2020. godine
15.10.2020
      Indeksi potrošačkih cijena Septembar 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Septembar 2020. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Avgust 2020. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Avgust 2020. godine
30.09.2020
      Mjesečni statistički pregled - Septembar
      Prosječne zarade (plate) Avgust 2020. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo Avgust 2020. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Avgust 2020. godine
29.09.2020
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Avgust 2020. godine
24.09.2020
      Anketa o radnoj snazi II kvartal 2020. godine
23.09.2020
      Bruto nacionalni dohodak Crne Gore za 2019. godinu
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za II kvartal 2020. godine
      Bruto domaći proizvod Crne Gore za 2019. godinu
22.09.2020
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Avgust 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Avgust 2020. godine
21.09.2020
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Avgust 2020. godine
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jul 2020. godine
18.09.2020
      IZVJESTAJ KOMISIJE POVODOM JAVNOG POZIVA
15.09.2020
      Indeksi potrošačkih cijena Avgust 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Avgust 2020. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Jul 2020. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Jul 2020. godine
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva II kvartal 2020. godine
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma II kvartal 2020. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Jun 2020. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Jun 2020. godine
14.09.2020
      O B A V J E Š T E NJ E o novim datumima objavljivanja odloženih saopštenja u periodu 14 – 25. septembar
11.09.2020
      JAVNI POZIV
09.09.2020
      Mjesečni statistički pregled - Avgust 2020
      Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2020. godine
08.09.2020
      Cijene stanova u novogradnji II kvartal 2020. godine
      Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala 2019. godina
      Građevinske dozvole i prijave radova II kvartal 2020. godine
      Građevinska aktivnost II kvartal 2020. godine
07.09.2020
      JAVNI POZIV
      O B A V J E Š T E NJ E o novim datumima objavljivanja za sedmicu 7 – 11. septembar
03.09.2020
      Indeks prometa u trgovini na malo Jul 2020. godine
01.09.2020
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Jul 2020. godine
      Indeksi potrošačkih cijena Jul 2020. godine
31.08.2020
      O B A V J E Š T E NJ E o novim datumima objavljivanja za sedmicu 31. avgust – 4. septembar
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Jul 2020. godine
      Prosječne zarade (plate) Jul 2020. godine
26.08.2020
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Jul 2020. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Jul 2020. godine
24.08.2020
      OBAVJEŠTENJE o novim datumima objavljivanja za sedmicu 24-28. avgust 2020. godine
18.08.2020
      Indeks prometa u uslugama II kvartal 2020. godine
17.08.2020
      OBAVJEŠTENJE o novim datumima objavljivanja saopštenja za sedmicu 17-21. avgust 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Jul 2020. godine
11.08.2020
      Obavještenje
30.07.2020
      Mjesečni statistički pregled - Jul 2020
      Prosječne zarade (plate) Jun 2020. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Jun 2020. godine
29.07.2020
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Jun 2020. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo Jun 2020. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji II Kvartal 2020. godine
28.07.2020
      Investicije u osnovna sredstva 2019. godina

      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Jun 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Jun 2020. godine
22.07.2020.
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jun 2020. godine
20.07.2020.
      Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori 2019. godina
16.07.2020
      Indeksi potrošačkih cijena Jun 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Jun 2020. godine
15.07.2020
      Klanje stoke i živine u klanicama Maj 2020. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Maj 2020. godine
02.07.2020
      Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori 2019. godina
01.07.2020
      Biljna proizvodnja 2019. godina
30.06.2020
      Mjesečni statistički pregled - Jun 2020
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Maj 2020. godine
      Prosječne zarade (plate) Maj 2020. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo Maj 2020. godine
29.06.2020
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Maj 2020. godine
      Diplomirani studenti - osnovne studije 2019. godina
25.06.2020
      Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država 2019. godina
24.06.2020
      Industrijska proizvodnja (PRODCOM) 2019. godina
23.06.2020
      Prva procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) i stvarne individualne potrošnje (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći 2019. godina
      Promet u trgovini na veliko 2019. godina
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Maj 2020. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Maj 2020. godine
22.06.2020
      Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2019/2020. godina
18.06.2020
      Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2019. godina
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Maj 2020. godine
17.06.2020
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore I kvartal 2020. godine
      Građevinski radovi 2019. godina
16.06.2020
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Maj 2020. godine
      Anketa o radnoj snazi I kvartal 2020. godine
15.06.2020
      Indeksi potrošačkih cijena Maj 2020. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama April 2020. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama April 2020. godine
10.06.2020
      Izvještaj komisije povodom Javnog poziva za izbor ANKETARA
02.06.2020
      Javni poziv za izbor ANKETARA
28.05.2020
      Mjesečni statistički pregled - Maj 2020.
      Procjene stanovništva i osnovni demografski pokazatelji 2019. godina
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - April 2020. godine
      Prosječne zarade (plate) April 2020. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo April 2020. godine
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva I kvartal 2020. godine
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma I kvartal 2020. godine
27.05.2020
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju April 2020. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Mart 2020. godine
      Građevinske dozvole i prijave radova I kvartal 2020. godine
26.05.2020
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori April 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz April 2020. godine
      Kvartalna statistika saobraćaja I kvartal 2020. godine
20.05.2020
      Cijene stanova u novogradnji I kvartal 2020. godine
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori April 2020. godine
19.05.2020
      Indeks prometa u uslugama I kvartal 2020. godine
18.05.2020
      Specijalisti, magistri i doktori nauka 2019. godina
      Punoljetni učinioci krivičnih djela 2019. godina
      Maloljetni učinioci krivičnih djela 2019. godina
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Mart 2020. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Mart 2020. godine
14.05.2020
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori April 2020. godine
      Indeksi potrošačkih cijena April 2020. godine
13.05.2020
      Građevinska aktivnost I kvartal 2020. godine
12.05.2020
      Porušene zgrade sa stanovima 2019. godina
30.04.2020
      Mjesečni statistički pregled - April 2020
      Sklopljeni i razvedeni brakovi u Crnoj Gori
      Prosječne zarade (plate) Mart 2020. godine
29.04.2020
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Mart 2020. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji I kvartal 2020. godine(
      Indeks prometa u trgovini na malo Mart 2020. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
28.04.2020
      Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza 2019
23.04.2020
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Mart 2020.godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Mart 2020.godine
22.04.2020
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Mart 2020. godine
      Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori 2019. godina
16.04.2020
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Decembar 2019. godine
15.04.2020
      Indeksi potrošačkih cijena Mart 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Mart 2020. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Februar 2020. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Februar 2020. godine
13.04.2020
      Migracije unutar Crne Gore u 2019. godini
      Srednje škole i resursni centri početak školske 2019/2020. godine
09.04.2020
      Prosječne zarade (plate) Februar 2020. godine
08.04.2020
      Svjetski dan Roma
06.04.2020
      Dan istraživanja
      Srednje škole kraj školske 2018/2019. godine
      Osnovne škole i resursni centri početak školske 2019/2020. godine
03.04.2020
      Dan studenata
01.04.2020
      Anketa o radnoj snazi 2019. godina
31.03.2020
      Mjesečni statistički pregled - Mart 2020
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Februar 2020. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo Februar 2020. godine
30.03.2020
      BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U CRNOJ GORI, 2019. GODINA
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Februar 2020. godine
      Osnovne škole kraj školske 2018/2019. godine
      Prosječne zarade (plate)
27.03.2020
      #OstaniDoma
24.03.2020
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Februar 2020.godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Februar 2020.godine
23.03.2020
      #OstaniDoma
      Mjesečni statistički pregled - Februar 2020
      Anketa o radnoj snazi IV kvartal 2019. godine
19.03.2020
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Februar 2020. godine
18.03.2020
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2019. godine
      Nautički turizam 2019. godina
      Kružna putovanja stranih brodova 2019. godina
17.03.2020
      IZVJEŠTAJ KOMISIJE POVODOM JAVNOG POZIVA
      Obavještenje
16.03.2020
      Prosječne zarade (plate) Januar 2020. godine
      Indeksi potrošačkih cijena Februar 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Februar 2020. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Januar 2020. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Januar 2020. godine
      Istraživanje o dolascima i noćenjima turista, ukupno 2019. godina
      Dolasci i noćenja turista u individualnom smještaju 2019. godina
09.03.2020
      Bilateralna misija Eurostat-a za statistiku nacionalnih računa
06.03.2020
      Međunarodni dan žena - Infografik
      Javni poziv za izbor anketara
05.03.2020
      Javni konkurs za izbor idejno-grafičkog rješenja (logotipa) Uprave za statistiku Crne Gore
03.03.2020
      Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2019/2020. godina
02.03.2020
      Indeks prometa u trgovini na malo, januar 2020. godine
27.02.2020
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Januar 2020. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar 2020. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Januar 2020. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Januar 2020. godine
      Obavještenje
      Obavještenje
26.02.2020
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Januar 2020. godine
      Obavještenje
      Građevinske dozvole i prijave radova IV kvartal 2019. godine
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma, IV kvartal 2019. godine
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, IV kvartal 2019. godine
25.02.2020
      Indeksi potrošačkih cijena Januar 2020. godine
      Kvartalna statistika saobraćaja IV kvartal 2019. godine
      Cijene stanova u novogradnji 2019. godina
20.02.2020
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Januar 2020. godine
19.02.2020
      Cijene stanova u novogradnji IV kvartal 2019. godine
18.02.2020
      Indeks prometa u uslugama IV kvartal 2019. godine
17.02.2020
      Klanje stoke i živine u klanicama Decembar 2019. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, decembar 2019. godine
12.02.2020
      Građevinska aktivnost u Crnoj Gori IV kvartal 2019. godine
10.02.2020
      Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2019/2020. godina
05.02.2020
      Indeks prometa u trgovini na malo Decembar 2019. godine
30.01.2020
      Mjesečni statistički pregled - Januar 2020
29.01.2020
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Decembar 2019. godine
      Indeks rodne ravnopravnosti 2019. godina
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar - decembar 2019. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Decembar 2019. godine
28.01.2020
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Decembar 2019. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Decembar 2019. godine
27.01.2020
      Prosječne zarade (plate) Decembar 2019. godine
22.01.2020
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Decembar 2019. godine
21.01.2020
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Decembar 2019. godine
16.01.2020
      Indeksi potrošačkih cijena Decembar 2019. godine
15.01.2020
      Klanje stoke i živine u klanicama Novembar 2019. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, novembar 2019. godine
31.12.2019
      Mjesečni statistički pregled - Decembar 2019
30.12.2019
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Novembar 2019. godine
      Prosječne zarade (plate) Novembar 2019. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo Novembar 2019. godine
27.12.2019
      Statistički godišnjak 2019
      Crna Gora u brojkama 2019
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar - novembar 2019. godine
      Osnovno obrazovanje odraslih - početak školske 2019/2020. godine i kraj školske 2018/2019. godine -
25.12.2019
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Novembar 2019. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Novembar 2019. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Novembar 2019. godine
20.12.2019
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za III kvartal 2019, godine
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Novembar 2019. godine
19.12.2019
      Pres konferencija
18.12.2019
      Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći za 2018. godinu
17.12.2019
      Anketa o radnoj snazi III kvartal 2019
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Novembar 2019. godine
      Indeksi potrošačkih cijena Novembar 2019. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, oktobar 2019. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Oktobar 2019. godine
06.12.2019
      Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC) 2018. godine
29.11.2019
      Obavještenje
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Oktobar 2019. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo Oktobar 2019. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar - oktobar 2019. godine
      Prosječne zarade (plate) Oktobar 2019. godine
27.11.2019
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma, III kvartal 2019. godine
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, III kvartal 2019. godine
26.11.2019
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Oktobar 2019. godine
22.11.2019
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Oktobar 2019. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Oktobar 2019. godine
      Građevinske dozvole i prijave radova III kvartal 2019.godine
21.11.2019
      Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2019. godine
20.11.2019
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Oktobar 2019. godine
19.11.2019
      Cijene stanova u novogradnji III kvartal 2019. godine
15.11.2019
      Indeksi potrošačkih cijena Oktobar 2019. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Oktobar 2019. godine

.