Arhiva novosti

03.10.2023
      Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC)
      OBAVJEŠTENJE O JAVNOM OGLASU
29.09.2023
      Mjesečni statistički pregled - Br. 9
      Prosječne zarade (plate)
28.09.2023
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
22.09.2023
      OBAVJEŠTENJE
20.09.2023
      Bruto domaći proizvod Crne Gore
      Kvartalni bruto domaći proizvod
      Bruto nacionalni dohodak
19.09.2023
      Anketa o radnoj snazi
14.09.2023
      Indeks potrošačkih cijena
      Javni poziv za IT saradnika
07.09.2023
      Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala
06.09.2023
      Održan Okrugli sto povodom razmatranja Nacrta Zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine
31.08.2023
      Mjesečni statistički pregled - Br. 8
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
      Prosječne zarade (plate)
30.08.2023
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
29.08.2023
      OBAVJEŠTENJE: Okrugli sto povodom razmatranja Nacrta strateških dokumenata
      Građevinske dozvole i prijave radova
24.08.2023
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma
23.08.2023
      Ulaz sirovog mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi
      Klanje stoke i živine u klanicama za 2023. godinu
22.08.2023
      Cijene stanova u novogradnji
15.08.2023
      Indeksi potrošačkih cijena
      Građevinska aktivnost
10.08.2023
      Kvartalna statistika saobraćaja
      Indeks prometa u uslugama
31.07.2023
      Mjesečni statistički pregled - Br. 7
      Prosječne zarade (plate)
27.07.2023
      Indeks proizvodnje i prometa u industriji
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
      Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz
      Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza
26.07.2023
      Indeks prometa u trgovini na malo
25.07.2023
      Indeks rodne ravnopravnosti
      Investicije u osnovna sredstva
24.07.2023
      Press konferencija
      Biljna proizvodnja
21.07.2023
      Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori
20.07.2023
      Socijalna zaštita u Crnoj Gori (ESSPROS metodologija)
      Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda
19.07.2023
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori - II kvartal 2023.
12.07.2023
      Indeks potrošačkih cijena
07.07.2023
      Izvjestaj Komisije povodom javnog poziva
06.07.2023
      Bilans uglja
      Bilans električne energije
05.07.2023
      Biljna proizvodnja u 2022. godini
29.06.2023
      Mjesečni statistički pregled - Br. 6
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Maj 2023.
      Prosječne zarade (plate)
      Komparativni nivoi cijena u 2022. godini
      Diplomirani studenti - osnovne studije, 2022. godina
      Industrijska proizvodnja - PRODCOM
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
27.06.2023
      Javni poziv za IT saradnika
22.06.2023
      Promet u trgovini na veliko
      Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2022/2023. godina
21.06.2023
      Prva procjena bruto domaćeg proizvoda i stvarne individualne potrošnje po stanovniku, prema standardu kupovne moći za 2022. godinu
20.06.2023
      Anketa o radnoj snazi (ARS) - I kvartal 2023.
15.06.2023
      Indeksi potrošačkih cijena - Maj 2023.
      Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2022. godina
      Građevinski radovi -2022.
14.06.2023
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore - I kvartal 2023.
31.05.2023
      Mjesečni statistički pregled - Br. 5
      Prosječne zarade (plate) - April 2023.
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - April 2023.
30.05.2023
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
25.05.2023
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
      Građevinske dozvole i prijave radova
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma
20.05.2023
      Dan nezavisnosti 21. maj 2023
18.05.2023
      Cijene stanova u novogradnji
      Specijalisti, magistri i doktori nauka
      Maloljetni učinioci krivičnih djela
      Punoljetni učinioci krivičnih djela
17.05.2023
      Klanje stoke i živine u klanicama
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama
16.05.2023
      Indeks potrošačkih cijena
      Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori
11.05.2023
      Kvartalna statistika saobraćaja
      Građevinska aktivnost
10.05.2023
      Indeks prometa u uslugama - I kvartal 2023.
      Procjene stanovništva i demografski pokazatelji
09.05.2023
      Porušene zgrade sa stanovima - 2022.
08.05.2023
      Izvjestaj komisije povodom javnog poziva za projekat - Četvrta nacionalna komunikacija i Prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti Crne Gore ka Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime – FNC/BTR
28.04.2023
      Mjesečni statistički pregled - Br. 04
      Prosječne zarade (plate)
27.04.2023
      Indeks cijena industrijskih proizvoda za izvoz
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
      Sklopljeni i razvedeni brakovi u Crnoj Gori
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
      Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza
      JavnI poziv za projekat Četvrta nacionalna komunikacija i Prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti Crne Gore ka Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime – FNC/BTR
26.04.2023
      Indeks prometa u trgovini na malo
20.04.2023
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori
      Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda
19.04.2023
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore - Januar – Decembar 2022.
18.04.2023
      Izvjestaj komisije povodom javnog poziva za projekat - Četvrta nacionalna komunikacija i Prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti Crne Gore ka Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime – FNC/BTR
13.04.2023
      Indeks potrošačkih cijena
      Srednje obrazovanje - Početak školske 2022/2023. godine
      Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza
11.04.2023
      Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori - statistika rođenih i umrlih
07.04.2023
      Javni poziv za projekat - Četvrta nacionalna komunikacija i Prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti Crne Gore ka Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime – FNC/BTR
06.04.2023
      Osnovno obrazovanje - Osnovne škole i resursni centri
      Srednje obrazovanje - Kraj školske 2021/2022. godine
04.04.2023
      4. april 2023. godine – Dan studenata / Dan istraživanja
31.03.2023
      Broj i struktura poslovnih subjekata u Crnoj Gori
      Dan istraživanja
30.03.2023
      Mjesečni statistički pregled - Br. 03
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
      Osnovno obrazovanje - Kraj školske 2021/2022. godine
      Prosječne zarade (plate)
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
29.03.2023
      Anketa o radnoj snazi
21.03.2023
      Migracije unutar Crne Gore
16.03.2023
      Obavještenje nevladinim organizacijama
      Obavještenje o ishodu postupka za izbor logotipa za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova
      Kružna putovanja stranih brodova u Crnoj Gori - 2022.
      Nautički turizam - 2022.
15.03.2023
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore - IV kvartal 2022.
      Anketa o radnoj snazi (ARS) - IV kvartal 2022.
      Indeksi potrošačkih cijena - Februar 2023.
08.03.2023
      Međunarodni dan žena
03.03.2023
      DRUGI JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika /ce za člana/ice Radne grupe
01.03.2023
      Upis na postdiplomske i doktorske studije
28.02.2023
      Mjesečni statistički pregled - Br. 02
      OBAVJEŠTENJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA POVODOM DEFINISANJA NACIONALNIH POTREBA ZA POPIS POLJOPRIVREDE U CRNOJ GORI
      Cijene stanova u novogradnji
      Prosječne zarade (plate)
      Dolasci i noćenja turista u individualnom smještaju
      Dolasci i noćenja turista, ukupno
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata u državnim šumama
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
27.02.2023
      Građevinske dozvole i prijave radova
23.02.2023
      Kvartalna statistika saobraćaja
22.02.2023
      Indeks potrošačkih cijena
20.02.2023
      Javni konkurs za izbor idejno-grafičkog rješenja logotipa za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova
      Cijene stanova u novogradnji
17.02.2023
      Spisak NVO koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge za izradu normativnih dokumenata iz oblasti zvanične statistike
15.02.2023
      Klanje stoke i živine u klanicama
      Ulaz sirovog mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi
14.02.2023
      JAVNI POZIV nevladinim organizacijama
13.02.2023
      Građevinska aktivnost
10.02.2023
      Predškolsko obrazovanje i vaspitanje
09.02.2023
      Indeks prometa u uslugama
31.01.2023
      JAVNI POZIV nevladinim organizacijama
      Mjesečni statistički pregled - Br. 01
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
30.01.2023
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
26.01.2023
      Prosječna zarada - Decembar 2022.
      Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza - IV kvartal 2022.
      Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz - IV kvartal 2022,
      Indeks prometa u trgovini na malo - IV kvartal 2022.
23.01.2023
      Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori
17.01.2023
      Indeks potrošačkih cijena
29.12.2022
      Mjesečni statistički pregled - Br. 12
      Prosječne zarade (plate)
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
28.12.2022
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
26.12.2022
      Statistički godišnjak 2022
      Žene i muškarci u Crnoj Gori 2022
      Crna Gora u brojkama 2022
      Osnovno obrazovanje odraslih - Početak školske 2022/2023. godine i kraj školske 2021/2022. godine
      Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2021. godini
20.12.2022
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori
16.12.2022
      Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći (SKM) 2021. godina
15.12.2022
      Indeks potrošačkih cijena - Novembar 2022.
      Anketa o radnoj snazi - Treći kvartal 2022.
14.12.2022
      Kvartalni bruto domaći proizvod
07.12.2022
      Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC)
05.12.2022
      Obavještenje
30.11.2022
      Mjesečni statistički pregled - Br. 11
      Prosječne zarade (plate)
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
29.11.2022
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
25.11.2022
      Istraživanje o uslovima života i bezbjednosti žena (EU-GBV)
24.11.2022
      Građevinske dozvole i prijave radova
21.11.2022
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori
17.11.2022
      Cijene stanova u novogradnji
15.11.2022
      Indeks potrošačkih cijena
      Klanje stoke i živine u klanicama
      Ulaz sirovog mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi
10.11.2022
      Kvartalna statistika saobraćaja
      Građevinska aktivnost
09.11.2022
      Indeks prometa u uslugama
08.11.2022
      Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije
03.11.2022
      Statistika stranih filijala za 2021. godinu
      Bilans naftnih derivata za 2021. godinu
      Bilans drvnih goriva za 2021. godinu
02.11.2022
      Međunarodni turizam januar – septembar 2022. - Infografik
31.10.2022
      Mjesečni statistički pregled - Br. 10
      Prosječne zarade (plate)
      Upotreba informaciono - komunikacionih tehnologija u preduzećima
      Upotreba informaciono - komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca
28.10.2022
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore - Septembar 2022
27.10.2022
      Strukturno istraživanje o poslovanju preduzeća
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
      Indeks proizvodnje i prometa u industriji
      Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza
      Stvoreni i obrađeni otpad
      Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz
26.10.2022
      Indeks prometa u trgovini na malo
24.10.2022
      Cijene električne energije za domaćinstva – prvo polugodište 2022. godine
20.10.2022
      Evropski dan statistike - 20.10.2022. godine
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori
      Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda
17.10.2022
      Indeks potrošačkih cijena
29.09.2022
      Mjesečni statistički pregled - Br. 09
      Prosječne zarade (plate) - Avgust 2022.
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Avgust 2022
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore - Avgust 2022
21.09.2022
      Kvartalni bruto domaći proizvod
      Bruto domaći proizvod Crne Gore
      Bruto nacionalni dohodak Crne Gore
20.09.2022
      Izvještaj komisije za izbor anketara po Javnom pozivu broj 29-908/22 – 2818/1
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori
15.09.2022
      Indeks potrošačkih cijena
14.09.2022
      Anketa o radnoj snazi, drugi kvartal 2022.
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma
12.09.2022
      Javni poziv za izbor anketara
07.09.2022
      Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala
01.09.2022
      Prevoz putnika u Crnoj Gori, II kvartal 2022.
31.08.2022
      Mjesečni statistički pregled - Avgust 2022
      Prosječne zarade (plate)
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
30.08.2022
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
26.08.2022
      Anketa o potrošnji domaćinstava
25.08.2022
      Obavještenje
      Građevinske dozvole i prijave radova
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
23.08.2022
      Ulaz sirovog mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi
      Klanje stoke i živine u klanicama
22.08.2022
      Minimalna potrošačka korpa - Jul 2022.
      Indeks prometa u uslugama - II kvartal 2022.
18.08.2022
      Cijene stanova u novogradnji - II kvartal 2022.
16.08.2022
      Indeks potrošačkih cijena - Jul 2022.
11.08.2022
      Građevinska aktivnost - II kvartal 2022.
      Kvartalna statistika saobraćaja - II kvartal 2022.
10.08.2022
      Obavještenje
03.08.2022
      Međunarodni turizam 2022. - Infografik
29.07.2022
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za prvih šest mjeseci za godine 2018 - 2022. - Infografik
28.07.2022
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore, Infografici
      Mjesečni statistički pregled - Jul 2022
      Prosječne zarade (plate)
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
      Indeks proizvodnje i prometa u industriji
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
      Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza
      Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz
27.07.2022
      Indeks prometa u trgovini na malo
26.07.2022
      Investicije u osnovna sredstva
25.07.2022
      Inovativne aktivnosti preduzeća
21.07.2022
      Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda
      Socijalna zaštita u Crnoj Gori (ESSPROS metodologija) 2019 - 2020. godina
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori
      Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori
18.07.2022
      Indeks potrošačkih cijena
07.07.2022
      Bilans električne energije
      Bilans uglja
01.07.2022
      Biljna proizvodnja
      Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori
30.06.2022
      Mjesečni statistički pregled - Jun 2022
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore - Maj 2022
      Prosječne zarade (plate) - Maj 2022
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Maj 2022
29.06.2022
      Diplomirani studenti - osnovne studije 2021. godina
28.06.2022
      Komparativni nivoi cijena u 2021. godini
      Obavještenje
27.06.2022
      Obavještenje nevladinim organizacijama povodom definisanja nacionalnih potreba za Popis poljoprivrede u Crnoj Gori
24.06.2022
      Prva procjena bruto domaćeg proizvoda i stvarne individualne potrošnje po stanovniku, prema standardu kupovne moći za 2021. godinu
23.06.2022
      Anketa o radnoj snazi
      Industrijska proizvodnja (PRODCOM)
22.06.2022
      Promet u trgovini na veliko
      Upisani studenti - osnovne studije
20.06.2022
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori
17.06.2022
      Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba
16.06.2022
      Građevinski radovi
15.06.2022
      Kvartalni bruto domaći proizvod
      Indeks potrošačkih cijena
      Obavještenje
09.06.2022
      Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnu grupu za definisanje nacionalnih potreba za Popis poljoprivrede u Crnoj Gori
31.05.2022
      Mjesečni statistički pregled - Maj 2022
      Prosječne zarade (plate)
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
30.05.2022
      Istraživanje o zadovoljstvu korisnika
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
26.05.2022
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma
25.05.2022
      Građevinske dozvole i prijave radova
24.05.2022
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori
18.05.2022
      Cijene stanova u novogradnji - I kvartal 2022.
      Specijalisti, magistri i doktori nauka - 2021.
      Punoljetni učinioci krivičnih djela - 2021.
      Maloljetni učinioci krivičnih djela - 2021,
17.05.2022
      Indeksi potrošačkih cijena - April 2022.
      Klanje stoke i živine u klanicama - I kvartal 2022.
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama - I kvartal 2022.
16.05.2022
      Obavještenje
12.05.2022
      Kvartalna statistika saobraćaja
11.05.2022
      Građevinska aktivnost - I kvartal
10.05.2022
      Procjene stanovništva i osnovni demografski pokazatelji
      Indeks prometa u uslugama
09.05.2022
      Porušene zgrade sa stanovima
05.05.2022
      Indeks prometa u trgovini na malo - Prvi kvartal 2022.
28.04.2022
      Mjesečni statistički pregled - April 2022
      Prosječne zarade (plate)
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
      Sklopljeni i razvedeni brakovi u Crnoj Gori
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
      Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz
      Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza
27.04.2022
      Obavještenje
21.04.2022
      Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda
20.04.2022
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori
14.04.2022
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2021. godine
      Indeks potrošačkih cijena
      Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza
13.04.2022
      Srednje škole - Početak školske 2021/2022. godine
11.04.2022
      Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori - Statistika rođenih i umrlih - 2021. godina
06.04.2022
      Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila i maja 2022. godine
      Osnovno obrazovanje - Početak školske 2021/2022. godine
      Srednje obrazovanje - Kraj školske 2020/2021. godine
31.03.2022
      Mjesečni statistički pregled - Mart 2022
      Prosječne zarade (plate) Februar 2022.
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Februar 2022.
30.03.2022
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
      Anketa o radnoj snazi
      Broj i struktura poslovnih subjekata u Crnoj Gori
      Osnovno obrazovanje - Kraj školske 2020/2021. godine
21.03.2022
      Minimalna potrošačka korpa Februar 2022.
      Migracije unutar Crne Gore 2021.godina
17.03.2022
      Nautički turizam
      Kružna putovanja stranih brodova
16.03.2022
       Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore
15.03.2022
      Indeks potrošačkih cijena
      Anketa o radnoj snazi
01.03.2022
      Upis na postdiplomske i doktorske studije
28.02.2022
      Mjesečni statistički pregled - Februar 2022
       Minimalna potrošačka korpa
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
      Prosječne zarade (plate)
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
24.02.2022
      Indeks potrošačkih cijena
      Cijene stanova u novogradnji
      Kvartalna statistika saobraćaja
      Dolasci i noćenja turista u individualnom smještaju
      Dolasci i noćenja turista, ukupno
23.02.2022
      Građevinske dozvole i prijave radova
22.02.2022
      Izvještaj komisije EU-SILC_2022
17.02.2022
      Cijene stanova u novogradnji
15.02.2022
      Javni poziv za izbor ANKETARA
      Klanje stoke i živine u klanicama
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama
14.02.2022
      Građevinska aktivnost
10.02.2022
      Predškolsko vaspitanje i obrazovanje
09.02.2022
      Indeks prometa u uslugama
07.02.2022
      Mjesečni statistički pregled - Januar 2022
31.01.2022
      Obavještenje
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Decembar 2021. godine
27.01.2022
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Decembar 2021. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji IV Kvartal 2021. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori IV Kvartal 2021. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz IV Kvartal 2021. godine
26.01.2022
      Prosječne zarade (plate) Decembar 2021. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo IV Kvartal 2021. godine
24.01.2022
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Decembar 2021. godine
20.01.2022
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori IV Kvartal 2021. godine
18.01.2022
      Indeksi potrošačkih cijena Decembar 2021. godine
30.12.2021
      Mjesečni statistički pregled - Decembar 2021
      Prosječne zarade (plate) Novembar 2021. godine
29.12.2021
      Anketa o radnoj snazi III kvartal 2021. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Novembar 2021. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Novembar 2021. godine
26.12.2022
      Statistički godišnjak 2022
23.12.2021
      Crna Gora u brojkama 2021
      Osnovno obrazovanje odraslih - početak školske 2021/2022. godine i kraj školske 2020/2021. godine -
      Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege i dodatka za djecu u 2020. godini
21.12.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Novembar 2021. godine
16.12.2021
      Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći (SKM) 2020. godina
15.12.2021
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore III kvartal 2021. godine
      Indeksi potrošačkih cijena Novembar 2021. godine
14.12.2021
      Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC) 2020. godine
      Obavještenje
08.12.2021
      Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2021. godine
07.12.2021
      Obavještenje
02.12.2021
      Mjesečni statistički pregled - Novembar 2021 - Ispravka
      Zajedničko saopštenje Uprave prihoda i carina i Uprave za statistiku
30.11.2021
      Mjesečni statistički pregled - Novembar 2021
      Prosječne zarade (plate) Oktobar 2021. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Oktobar 2021. godine
29.11.2021
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Oktobar 2021. godine
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva III kvartal 2021. godine
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma III kvartal 2021. godine
24.11.2021
      Građevinske dozvole i prijave radova III kvartal 2021. godine
22.11.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Oktobar 2021. godine
17.11.2021
      Cijene stanova u novogradnji III kvartal 2021. godine
16.11.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Oktobar 2021. godine
15.11.2021
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama III kvartal 2021. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama II kvartal 2021. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama III kvartal 2021. godine
12.11.2021
      Anketa o radnoj snazi II kvartal 2021. godine
10.11.2021
      Građevinska aktivnost III kvartal 2021. godine
09.11.2021
      Obavještenje
      Indeks prometa u uslugama III kvartal 2021. godine
04.11.2021
      Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije 2020. godina
03.11.2021
      Bilans naftnih derivata 2020. godina
      Bilans drvnih goriva 2020. godina
28.10.2021
      Mjesečni statistički pregled - Oktobar 2021
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji III Kvartal 2021. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Septembar 2021. godine
      Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2021. godina
      Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u 2021. godini - Domaćinstva
      Otpad u Crnoj Gori - Stvoreni i obrađeni otpad u 2020. godini
      Prosječne zarade (plate) Septembar 2021. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori III Kvartal 2021. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz III Kvartal 2021.godine
27.10.2021
      Strukturno istraživanje o poslovanju preduzeća 2020. godina
      Statistika stranih filijala - IFATS 2020. godina
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Septembar 2021. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo III Kvartal 2021. godine
21.10.2021
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori III Kvartal 2021. godine
20.10.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Septembar 2021. godine
14.10.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Septembar 2021. godine
30.09.2021
      Mjesečni statistički pregled - Septembar 2021
      Prosječne zarade (plate) Avgust 2021. godine
29.09.2021
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Avgust 2021. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Avgust 2021. godine
27.09.2021
      Izvjestaj komisije povodom javnog poziva za GBV
24.09.2021
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za II kvartal 2021. godine
22.09.2021
      Bruto domaći proizvod Crne Gore 2020. godina
      Bruto nacionalni dohodak Crne Gore 2020. godina
      Obavještenje
21.09.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Avgust 2021. godine
17.09.2021
      Javni poziv za izbor ANKETARA
15.09.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Avgust 2021. godine
13.09.2021
      Obavještenje
08.09.2021
      Mjesečni statistički pregled - Avgust 2021
07.09.2021
      Anketa o radnoj snazi I kvartal 2021. godine
      Revidirana metodologija Ankete o radnoj snazi
      Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala 2020. godina
31.08.2021
      Prosječne zarade (plate) Jul 2021. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Jul 2021. godine
      Obavještenje
30.08.2021
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Jul 2021. godine
26.08.2021
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva II kvartal 2021. godine
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma II kvartal 2021. godine
25.08.2021
      Građevinske dozvole i prijave radova II kvartal 2021. godine
23.08.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jul 2021. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama II kvartal 2021. godine
      Obavještenje o odlaganju saopštenja Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama za  II Kvartal 2021. godine
18.08.2021
      Cijene stanova u novogradnji II kvartal 2021. godine
17.08.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Jul 2021. godine
11.08.2021
      Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2021. godine
      Građevinska aktivnost II kvartal 2021. godine
10.08.2021
      Indeks prometa u uslugama II kvartal 2021. godine
02.08.2021
      Investicije u osnovna sredstva 2020. godina
29.07.2021
      Mjesečni statistički pregled - Jul 2021
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Jun 2021. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji II Kvartal 2021. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori II Kvartal 2021.godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz II Kvartal 2021.godine
      Prosječne zarade (plate) Jun 2021. godine Prosječna
      Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2020. godini
28.07.2021
      Indeks prometa u trgovini na malo II Kvartal 2021. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Jun 2021. godine
26.07.2021
      Obavještenje
22.07.2021
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori II Kvartal 2021. godine
21.07.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jun 2021. godine
      Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2018 - 2019. godina (ESSPROS metodologija)
20.07.2021
      Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori, 2020. godina
15.07.2021
      Indeksi potrošačkih cijena Jun 2021. godine
07.07.2021
      Bilans uglja 2020. godina
      Bilans električne energije 2020. godina
01.07.2021
      Biljna proizvodnja 2020. godina
30.06.2021
      Obavještenje
      Mjesečni statistički pregled - Jun 2021
      Prosječne zarade (plate) Maj 2021. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Maj 2021. godine
      Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država 2020. godina
29.06.2021
      Diplomirani studenti - osnovne studije 2020. godina
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Maj 2021. godine
28.06.2021
      Prva procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) i stvarne individualne potrošnje (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći 2020. godina
23.06.2021
      Industrijska proizvodnja (PRODCOM) 2020. godina
22.06.2021
      Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2020/2021. godina
      Promet u trgovini na veliko 2020. godina
21.06.2021
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Maj 2021. godine

.