Kutak za novinare

Poštovani predstavnici medija,

U cilju blagovremenog odgovora na zahtjeve medija, e-mail adresa za kontakt sa novinarima je mediji@monstat.org

Shodno proceduri komunikacije sa medijima, na sva novinarska pitanja odgovarat ćemo blagovremeno u skladu sa Politikom diseminacije, po primljenom elektronskom zahtjevu, u slučaju da se odnose na standardizovane i već obrađene podatke.

U slučaju, da se Vaš zahtjev odnosi na podatke koji ne čine standardizovan odnosno obrađen podatak, isti će biti upućen na dodatnu obradu za koju je potrebno određeno vrijeme.

Nadamo se da ćemo na ovaj način unaprijediti saradnju sa medijima, a ujedno imati i razumijevanje za vrijeme koje je Monstat-u potrebno za dodatne obrade podataka.

Mediji Press konferencije Politika diseminacije Zakon o medijima

 

.