Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
METAPODACI

Pojam ‘statistički metapodatak’ odnosi se na informacije koje statistički pojam čine razumljivim. Uobičajena definicija glasi: ‘Metapodaci su podaci o podacima.’

Fokus MONSTAT-ove metabaze čine referentni metapodaci koji u skladu sa međunarodnim standardima za metapodatke, opisuju i definišu sadržaj statističkih podataka. Referentni metapodaci se nalaze u sledećim modulima:
  • Statistička istraživanja i popisi,
  • Rečnik pojmova u statistici.

.