Procjene stanovništva - Saopštenja

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2023. godina - obavještenje    

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2022. godina   17 KB 414 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2021. godina   17 KB 414 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2020. godina   17 KB 804 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2019. godina   33 KB 667 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2018. godina   33 KB 667 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2017. godina   33 KB 667 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2016. godina   33 KB 823 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2016. godina - ispravka 06.06.2017.   731 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2015. godina   33 KB 640 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2014. godina   33 KB 640 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2013. godina   640 KB

 

 

.