Novosti

11.09.2020
JAVNI POZIV

Za izbor ANKETARA – pet (5) izvršilaca i njihovo učešće u probnom statističkom istraživanju "Probno  istraživanje o rodno zasnovanom nasilju-GBV" koje će se sprovoditi u vremenskom periodu od 18. 09. do 24.09. 2020. godine za sledeće opštine: Danilovgrad (1 anketar), Podgorica  (4 anketara).

Javni poziv i Formular za prijavu anketara su u prilogu.


 

.