Novosti

15.09.2020
Indeksi potrošačkih cijena Avgust 2020. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u avgustu 2020. godine u odnosu na jul 2020. godine u prosjeku su više za 0,1%. Potrošačke cijene u avgustu 2020. godine u odnosu na avgust 2019. godine, u prosjeku su niže za 0,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: čvrstih goriva; goriva i maziva za motorna vozila; usluga smještaja; mlijeka, sira i jaja; hljeba i žitarica; povrća.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u avgustu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Hoteli i restorani (0,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,4%); Prevoz (0,3%); Alkoholna pića i duvan (0,1%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupi Odjeća i obuća (-1,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.