Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.03.2021
Obavještenje

Zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID-19, a koja je bitno ograničila kapacitete Uprave za statistiku u Odsjeku statistike tržišta rada, odlaže se objavljivanje saopštenja Anketa o radnoj snazi za IV kvartal, koje je prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka najavljeno za 16. mart 2021. godine.

O novom datumu objavljivanja saopštenja ćemo Vas blagovremeno informisati.


.