Novosti

03.06.2019
Komunalni otpad u Crnoj Gori 2018. godina

 Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o količinama proizvedenog i sakupljenog komunalnog otpada u 2018. godini.

U Crnoj Gori tokom 2018. godine proizvedeno je 330 839 tona komunalnog otpada ili 2,1% više u poređenju sa 2017. godinom. Uzimajući u obzir procijenjeni podatak o broju stanovnika sredinom 2018. godine, u 2018. godini u prosjeku svaki stanovnik Crne Gore je proizveo 531,7 kg komunalnog otpada ili 1,46 kg komunalnog otpada na dan.
Od ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada sakupljeno je 303 107 tona. Komunalna preduzeća sakupila su 291 431 tona komunalnog otpada, što čini 96,1%. Preostali sakupljeni komunalni otpad predstavljaju: količine koje su sakupila ostala preduzeća koja imaju dozvolu za sakupljanje i količine koje su fizička lica donijela direktno na deponiju. U 2018. godini po glavi stanovnika sakupljeno je 487,1 kg komunalnog otpada, odnosno 1,33 kg na dan.
U 2018. godini komunalna preduzeća najviše su sakupila ostalog komunalnog otpada, odnosno 245 667 tona, a najmanje otpada od ambalaže 105 tona.
 

 

.