DOMENI

Važnost statistike u savremenom društvu je svakim danom sve veća.Ona je fundament mnogih političkih,ekonomskih,socijalnih i drugih odluka što još više obavezuje proizvođače statistike na proizvodnju provjerenih,tačnih i pouzdanih podataka.

Statistika koju proizvodi Uprava za statistiku Crne Gore se radi u skladu sa savremenim evropskim standardima i na osnovu preporuka Eurostat-a.
 
U Upravi se proizvodi veoma širolik set statistika koje se objavljuju u redovnim,unaprijed planiranim intervalima (Kalendar objavljivanja).
 
Shodno članu 7 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, sistemom zvanične statistike obuhvaćeni su sljedeći proizvođači zvanične statistike:
 
1. Uprava za statistiku (u daljem tekstu: Uprava);
2. Centralna banka Crne Gore;
3. Ministarstvo finansija i
4. Drugi proizvođači određeni Programom zvanične statistike . 
 
Uprava je glavni nosilac i diseminator statističkih podatka, kao i odgovorni stručni nosilac, organizator i koordinator sistema zvanične statistike i predstavlja zvaničnu statistiku Crne Gore u međunarodnom statističkom sistemu. 
 
Svi proizvođači su dužni da prilikom prikupljanja, proizvodnje, obrade i diseminacije statističkih podataka, primjenjuju principe zvanične statistike, kao i metodologije i standarde za proizvodnju statistike iz svoje nadležnosti, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Uprave, radi proizvodnje transparentnih i međunarodno uporedivih podatka, u skladu sa Zakonom. 
 
Drugi proizvođači zvanične statistike koji su određeni Programom zvanične statistike za 2019 - 2023. godine (“Sl. list Crne Gore”, br. 7/19) su:
 
1. Institut za javno zdravlje Crne Gore; 
2. Uprava carina; 
3. Poreska uprava; 
4. Komisija za tržište kapitala; 
5. Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore; 
6. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore; 
7. Ministarstvo nauke. 
 
 
 

.