Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
DOMENI

Važnost zvanične statistike u savremenom društvu je svakim danom sve veća. Ona je fundament mnogih političkih, ekonomskih, socijalnih i drugih odluka što još više obavezuje proizvođače zvanične statistike na proizvodnju relevantnih, tačnih i pouzdanih rezultata zvanične statistike.

Zvanična statistika koju proizvodi Uprava za statistiku se radi u skladu sa savremenim evropskim standardima i na osnovu preporuka Eurostat-a.

Proizvođači zvanične statistike dužni su da rezultate zvanične statistike diseminiraju u skladu sa uslovima i rokovima utvrđenim programom zvanične statistike i Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike.
Rezultati zvanične statistike istovremeno su dostupni svim korisnicima pod jednakim uslovima u skladu sa Kalendarom objavljivanja statističkih podataka.

Shodno članu 7 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, sistemom zvanične statistike obuhvaćeni su sljedeći proizvođači zvanične statistike:

1. Uprava za statistiku;

2. Centralna banka Crne Gore i

3. Ministarstvo finansija.

4. Drugi proizvođači određeni programom zvanične statistike. 

Uprava je glavni nosilac i diseminator statističkih podatka, kao i odgovorni stručni nosilac, organizator i koordinator sistema zvanične statistike i predstavlja zvaničnu statistiku Crne Gore u međunarodnom statističkom sistemu. 

Svi proizvođači su dužni da prilikom prikupljanja, proizvodnje, obrade i diseminacije statističkih podataka, primjenjuju principe zvanične statistike, kao i metodologije i standarde za proizvodnju statistike iz svoje nadležnosti, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Uprave za statistiku, radi proizvodnje transparentnih i međunarodno uporedivih podataka, u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike. 

Drugi proizvođači zvanične statistike koji su određeni Programom zvanične statistike za period 2024 - 2028. godina (“Sl. list Crne Gore”, br. 122/23) su:

1. Institut za javno zdravlje Crne Gore i

2. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.

Arhiva

 

 

 

.