Novosti

29.07.2019
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar –jun 2019. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar – jun 2019. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 432 miliona eura, što ukazuje na rast od 1,9% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 192,3 miliona eura, a uvoz 1 239,5 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 3,8%, a uvoz veći za 2,8%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,5% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,6%.
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 49,5 miliona eura (od čega su: Obojeni metali– 31,8 mil. eura, Gvožđe i čelik – 10,9 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 290,3 miliona eura (od čega: Drumska vozila – 96,5 mil. eura, Industrijske mašine za opštu upotrebu– 49,5 mil. eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (46,3 mil. eura), Mađarska (23,7 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (15,9 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (235 mil.eura), Njemačka (115 mil.eura) i Kina (106,9 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.