Novosti

14.08.2019
Građevinska aktivnost u Crnoj Gori II kvartal 2019. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u II kvartalu 2019. godine veća je za 12,3% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 27,3% veća u odnosu na I kvartal 2019. godine.

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u II kvartalu 2019. godine veći su za 4,4% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su za 10,8% veći u odnosu na I kvartal 2019. godine.

Saopštenje


.