Novosti

15.08.2019
Indeksi potrošačkih cijena Jul 2019. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu 2019. godine u odnosu na jun 2019. godine u prosjeku su niže za 0,1%. Potrošačke cijene u julu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su niže za 0,4%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: odjeće; povrća; goriva i maziva za motorna vozila; voća; ulja i masti; telefonske i telefaks opreme. Potrošačke cijene u periodu januar-jul 2019. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,4%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u julu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je pad cijena u grupama: Odjeća i obuća (-2,0%); Prevoz (-0,4%); Komunikacije (-0,2%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (2,5%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%); Rekreacija i kultura (0,2%).
 

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale. 

Saopštenje


.