Novosti

30.08.2019
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar –jul 2019. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar – jul 2019. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 728 miliona eura, što ukazuje na rast od 2,5% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 228,8 miliona eura, a uvoz 1 499,3 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 0,6%, a uvoz veći za 3%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,3% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,8%.
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 58,1 miliona eura (od čega su: Obojeni metali– 37,2 mil. eura, Gvožđe i čelik – 12,6 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 342 miliona eura (od čega: Drumska vozila – 111,3 mil. eura, Električne mašine , aparati i uređaji – 60,2 mil.eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (54,4 mil. eura), Mađarska (27,6 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (18,4 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (289 mil.eura), Njemačka (137,9 mil.eura) i Kina (126,9 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


.