Novosti

17.09.2019
Indeksi potrošačkih cijena Avgust 2019. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u avgustu 2019. godine u odnosu na jul 2019. godine u prosjeku su više za 0,1%. Potrošačke cijene u avgustu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su niže za 0,2%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: mlijeka, sira i jaja; čvrstih goriva; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu; mesa; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva; usluga smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-avgust 2019. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,3%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u avgustu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,4%); Ostala dobra i usluge (0,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%); Hrana i bezalkoholna pića (0,1%); Hoteli i restorani (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Rekreacija i kultura (-0,7%); Odjeća i obuća (-0,3%); Komunikacije (-0,2%).
 

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale. 

Saopštenje


.