Novosti

15.10.2019
Indeksi potrošačkih cijena Septembar 2019. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u septembru 2019. godine u odnosu na avgust 2019. godine u prosjeku su više za 0,1%. Potrošačke cijene u septembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su niže za 0,2%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: odjeće; cipela i ostale obuće; ulja i masti; čvrstih goriva; frizerskih usluga i ostalih usluga za ličnu njegu. Potrošačke cijene u periodu januar-septembar 2019. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,3%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u septembru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Odjeća i obuća (5,1%); Ostala dobra i usluge (0,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (-2,9%); Prevoz (-0,5%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,4%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,3%).
 

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale. 

Saopštenje


.