Novosti

25.10.2019
Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Septembar 2019. godine

 Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u septembru 2019. godine u odnosu na avgust iste

godine bile su u prosjeku niže za 0,3%.
Uvozne cijene industrijskih proizvoda su u septembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne
godine bile više za 0,7%.
Stopa rasta cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u periodu januar - septembar 2019. godine u odnosu
na isti period prethodne godine iznosila je 1,1%.
 

.