Novosti

31.10.2019
Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u 2019. godini - Domaćinstva

IKT istraživanje koje se sprovodi u domaćinstvima, u skladu sa metodologijom Eurostat-a, obuhvata domaćinstva sa najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine starosti.
 
U Crnoj Gori 74,3% anketiranih domaćinstava je izjavilo da ima pristup Internetu kod kuće.
 

Procenat domaćinstava koja imaju pristup Internetu je porastao u odnosu na prošlu godinu za 2,1%. 

Saopštenje


.