Novosti

01.11.2019
Bilans drvnih goriva 2018. godina

Proizvodnja primarne energije ogrijevnog drveta i drvnog ostatka u Crnoj Gori u 2018. godini iznosila je 751 634 m³, drvne sječke 2 334 tone i peleta 66 413 tona.

Finalna potrošnja ogrijevnog drveta u sektoru domaćinstava iznosila je 550 797 m³, u sektoru industrije 37 059 m³ i ostalim sektorima 25 235 m³.


 

.