Novosti

04.11.2019
Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije 2018. godina

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o zahvaćenim i korišćenim vodama iz industrije u 2018. godini.
 
Od ukupno 3 658 698 hilj.m³ zahvaćenih voda, 3 657 775 hilj.m³ čine vode iz sopstvenog vodozahvata (površinske vode 99,9%, podzemne vode 0,1%), a 923 hilj.m³ iz javnog vodovoda.
 
Posebno su istaknute sljedeće oblasti djelatnosti: Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme; Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvanskih proizvoda i Ostala prerađivačka industrija, popravka i instalisanje mašina i opreme, koje zahvataju i koriste 99,9% od ukupne količine vode.
 
Od ukupno korišćenih voda u industriji 99,9% čine vode korišćene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, dok 0,1% čine vode korišćene u sektorima Rudarstvo i Prerađivačka industrija.

Od ukupnih industrijskih otpadnih voda 75,7% potiče iz sektora Prerađivačke industrije, a preostalih 24,3% potiče iz sektora Rudarstvo i Snadbijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija. 

Saopštenje


.