Novosti

22.11.2019
Građevinske dozvole i prijave radova III kvartal 2019.godine

U III kvartalu 2019. godine u Crnoj Gori je izdato 44 građevinske dozvole i prijave radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 13, dok se na pravne subjekte odnosi 31. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u III kvartalu 2019. godine predviđeno je građenje 233 stana ukupne površine od 13 864 m². 

Saopštenje


.