Novosti

29.11.2019
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar - oktobar 2019. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - oktobar 2019. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 519,4 miliona eura, što ukazuje na rast od 2,3% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 340,6 miliona eura, a uvoz 2 178,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je porastao 4,1% dok je uvoz bio veći za 2,0%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,6% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,3%.
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 82,6 miliona eura (od čega su: Obojeni metali– 52,9 mil. eura, Gvožđe i čelik – 16,7 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 479,9 miliona eura (od čega: Drumska vozila – 152 mil. eura, Električne mašine , aparati i uređaji – 87,9 mil.eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (82,8 mil. eura), Mađarska (38,9 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (26 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (424,9 mil.eura), Njemačka (198,7 mil.eura) i Kina (185,8 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


.