Novosti

06.12.2019
Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC) 2018. godine

Anketa o dohotku i uslovima života je godišnje istraživanje koje Uprava za statistiku redovno sprovodi od 2013. godine. Podaci prikupljeni ovim istraživanjem pružaju mogućnost računanja indikatora monetarnog rizika od siromaštva i indikatora nejednakosti raspodjele dohotka u društvu. Realizacija ankete usklađena je sa uredbama EU i Eurostatovom metodologijom EU-SILC (Survey on Income and Living Conditions). EU-SILC istraživanje je obavezan izvor za praćenje statistike dohotka, siromaštva i socijalne isključenosti, kako bi se obezbijedili uporedivi podaci za svaku državu odvojeno i na nivou EU kao cjeline.
 
Prosječni godišnji ekivalentni raspoloživi dohodak u 2018. godini iznosio je 4 239 eura i u odnosu na 2017. godinu biježi rast od 2,6%.
Prag rizika od siromaštva ili linija siromaštva, postavljen na 60% od srednje vrijednosti (medijana) nacionalnog ekvivalentnog raspoloživog dohotka članova domaćinstava, je u 2018. godini iznosio 2 270 eura za jednočlano domaćinstvo, odnosno 4 766 eura za četvoročlano domaćinstvo, na godišnjem nivou. U odnosu na 2017. godinu povećan je za 173 eura (8,2%) za jednočlano domaćinstvo, odnosno 361 eura (8,2%) za četvoročlano domaćinstvo.
 
Stopa rizika od siromaštva iznosi 23,8%, što pokazuje procenat stanovništva koje ima dohodak ispod praga rizika od siromaštva, ali to ne znači da su i stvarno siromašni, već da imaju veći rizik da to budu. Stopa rizika od siromaštva u odnosu na 2017. godinu veća je za 0,2 procentna poena.
 
Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti u 2018. godini iznosi 31,4% i u odnosu na 2017. godinu, bilježi pad za 2,3 procentna poena.
Rezultati istraživanja o materijalnoj deprivaciji domaćinstava pokazuju da je 12,9% stanovnika u Crnoj Gori izjavilo da ne mogu da priušte četiri od devet stavki materijalne deprivacije, što je u odnosu na 2017. godinu manje za 1 procentni poen.
 
U zavisnosti od radnog statusa, mijenja se i stopa rizika od siromaštva. Najmanji rizik od siromaštva imaju lica zaposlena kod poslodavca (6,1%), dok su nezaposleni najviše izloženi riziku od siromaštva (47,5%).

Gini koeficijent (na skali od 0 – potpuna jednakost do 100 – potpuna nejednakost), u 2018. godini je iznosio 34,8; dok je u 2017. godini iznosio 36,7. U 2018. godini, 20% građana sa najvećim prihodima (peti kvintil), je prihodovalo 7,4 puta više nego 20% građana sa najnižim prihodima (prvi kvintil). 

Saopštenje


.