Novosti

12.02.2020
Građevinska aktivnost u Crnoj Gori IV kvartal 2019. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u IV kvartalu 2019. godine manja je za 7,0% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 4,5% manja u odnosu na III kvartal 2019. godine.
 

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u IV kvartalu 2019. godine manji su za 1,1% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su za 2,0% manji u odnosu na III kvartal 2019. godine. 

Saopštenje


.