Novosti

16.03.2020
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Januar 2020. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u januaru 2020. godine u odnosu na januar 2019. godine, veća je za 9,1%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je veća za 1,8%.
 
Sadržaj mliječne masti u januaru 2020. godine, u odnosu na januar 2019. godine je veća za 0,7% dok sadržaj proteina je veći za 0,1%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti je isti, dok sadržaj proteina je manji za 0,9%.
 
U januaru 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 8,2%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 8,7%), kajmaka (za 12,5%), i sira (za 28,4%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje konzumnog mlijeka (za 14,8%).
 

U januaru 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 2%) i proizvodnje sira (za 11,9%), dok je došlo do smanjenjenja pavlake (za 10,1%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 0,1%) i kajmaka (za 1,6%). 

Saopštenje


.