Novosti

30.03.2020
Osnovne škole kraj školske 2018/2019. godine

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj učenika koji su završili osnovno obrazovanje u Crnoj Gori u osnovnim školama na kraju školske 2018/2019. godine.
 
Osnovno obrazovanje na kraju školske 2018/2019. godine u osnovnim školama steklo je 6 978 učenika.
 

Od ukupnog broja učenika koji su završili osnovnu školu (6 978), 3 447 ili 49,4% su djevojčice, a 3 531 ili 50,6% su dječaci. 

Saopštenje


.