Novosti

30.03.2020
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Februar 2020. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - februar 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 391,6 miliona eura, što ukazuje na rast od 6,2% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 61,2 miliona eura, a uvoz 330,4 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 1,6%, a uvoz veći za 7,1%.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 18,5% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 19,5%.
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 17,2 miliona eura (koji čine: Električna energija – 14,3 mil. eura, Nafta i naftni derivati – 1,9 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 76,8 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 25,5 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 16,1 mil. eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (14,4 mil. eura), Slovenija (8,9 mil. eura) i Mađarska (5,5 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (54,5 mil. eura), Kina (33,0 mil. eura) i Njemačka (30,8 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje

 


.