Novosti

15.04.2020
Indeksi potrošačkih cijena Mart 2020. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu 2020. godine u odnosu na februar 2020. godine u prosjeku su niže za 0,3%. Potrošačke cijene u martu 2020. godine u odnosu na mart 2019. godine, u prosjeku su ostale na istom nivou. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: goriva i maziva za motorna vozila; čvrstih goriva; odjeće; mineralna vode, bezalkoholnih pića, sokova od voća i povrća; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva. Potrošačke cijene u u periodu januar-mart 2020. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u martu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je pad cijena u grupama: Prevoz (-3,0%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-1,1%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,3%); Odjeća i obuća (-0,2%); Rekreacija i kultura (-0,2%); Alkoholna pića i duvan (-0,1%); Hoteli i restorani (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (0,7%); Zdravlje (0,7%); Ostala dobra i usluge (0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

.