Novosti

28.05.2020
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva I kvartal 2020. godine

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2020. godine iznosila je 6,3 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 2,1 mil. EUR ili 33,3%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 4,2 mil. EUR ili 66,7%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2020. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 3,5%, od čega je zabilježen pad vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 6,1% i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih
proizvođača za 8,9%.
U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom kvartalu 2020. godine sirovo kravlje mlijeko učestvuje 27,8%, kokošija jaja učestvuju 16,9%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 12,6%, svježe povrće učestvuje 12,4%, svježe voće učestvuje 9,1%, ostali proizvodi 8,5%, industrijsko bilje 6,7%, svježa riba 4,7%, prerađevine voća i grožđa učestvuju 0,9% i žita 0,4%.
 

.