Novosti

18.08.2020
Indeks prometa u uslugama II kvartal 2020. godine

Indeks prometa u uslugama u II kvartalu 2020. godine u odnosu na II kvartal 2019. godine manji je za 34,1%, dok je u odnosu na I kvartal 2020. godine manji za 5,0%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u II kvartalu 2020. godine u odnosu na II kvartal 2019. godine manji je za 25,8%, dok je u odnosu na I kvartal 2020. godine manji za 1,8%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u II kvartalu 2020. godine u odnosu na II kvartal 2019. godine manji je za 55,7%, dok je u odnosu na I kvartal 2020. godine manji za 22,7%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u II kvartalu 2020. godine u odnosu na II kvartal 2019. godine manji je za 77,1%, dok je u odnosu na I kvartal 2020. godine manji za 39,0%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u II kvartalu 2020. godine u odnosu na II kvartal 2019. godine manji je za 6,4%, dok je u odnosu na I kvartal 2020. godine manji za 1,8%.

Saopštenje


.