Novosti

01.09.2020
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Jul 2020. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-jul 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 419,7 miliona eura, što ukazuje na pad od 17,8% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 199,9 miliona eura, a uvoz 1 219,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 12,5%, a uvoz manji za 18,7%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,4% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,2%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 47,0 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 34,4 mil. eura, Gvožđe i čelik – 8,2 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 279,5 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 76,5 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 57,5 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (49,6 mil. eura), Slovenija (20,1 mil. eura) i Mađarska (15,5 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (236,0 mil. eura), Kina (122,1 mil. eura) i Njemačka (111,6 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.