Novosti

15.09.2020
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Jun 2020. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u junu 2020. godine u odnosu na jun 2019. godine, bilježi rast od 4%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 0,6%.

Sadržaj mliječne masti u junu 2020. godine, u odnosu na jun 2019. godine bilježi pad od 0,3% dok sadržaj proteina rast od 3,1%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti bilježi pad od 4%, dok sadržaj proteina pad od 0,6%.

U junu 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 0,3%) i sira (za 17,5%), dok smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka (za 18,3%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 15%) i kajmaka (za 0,7%).

U junu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 5,5%) i proizvodnje sira (za 7,8%), dok smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka (za 15,1%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 2,5%) i kajmaka (za 1%).

U periodu od januara do juna 2020. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 14 363 460 kg i bilježi se rast od 6,2% u odnosu na isti period 2019. godine.

Saopštenje


.