Novosti

15.09.2020
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Jul 2020. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u julu 2020. godine u odnosu na jul 2019. godine, bilježi pad od 1,8%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 2%.

Sadržaj mliječne masti u julu 2020. godine, u odnosu na jul 2019. godine bilježi rast od 0,3% dok sadržaj proteina bilježi rast od 3,6%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti bilježi rast od 0,9%, dok sadržaj proteina bilježi pad od 1,6%.

U julu 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, zabilježeno je smanjenje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 8,6%), pavlake (za 19,2%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 4%), kajmaka (za 13,6%) i sira (za 18,2%).

U julu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 4,5%), pavlake (za 4%) i fermentisanih mliječnih proizvoda (za 33,1%), dok je smanjena proizvodnja kajmaka (za 13,2%) i proizvodnja sira (za 19,4%).

U periodu od januara do jula 2020. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 16 890 695 kg i bilježi se rast od 4,9% u odnosu na isti period 2019. godine.

Saopštenje


.