Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.09.2020
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Avgust 2020. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-avgust 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 614,7 miliona eura, što ukazuje na pad od 18,8% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 230,7 miliona eura, a uvoz 1 384,0 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 12,3%, a uvoz manji za 19,8%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,7% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,2%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 54,3 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 40,4 mil. eura, Gvožđe i čelik – 8,8 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 320,1 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 85,5 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 70,4 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (57,6 mil. eura), Slovenija (23,1 mil. eura) i Mađarska (17,7 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (268,2 mil. eura), Kina (140,4 mil. eura) i Njemačka (128,0 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.