Novosti

30.09.2020
Prosječne zarade (plate) Avgust 2020. godine

Prosječna zarada (bruto) u avgustu 2020. godine u Crnoj Gori iznosila je 782 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 523 eura. Prosječna (neto) zarada u avgustu 2020. godine u odnosu na jul 2020. godine zabilježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u avgustu 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,2%. Ako se ima u vidu da su potroščke cijene u avgustu 2020. godine u odnosu na jul 2020. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,3%.

Saopštenje


.