Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.10.2020
Klanje stoke i živine u klanicama Avgust 2020. godine

U avgustu 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 23,7% (dok neto težina manja je za 13,9%). Kod ovaca i svinja bilježi se pad u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine prisutan je pad.

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 4,5% (neto težina manja je za 5,1%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca bilježi se rast u odnosu na prethodni mjesec, dok kod svinja pad. Pad je prisutan i kod ukupnog broja zaklane živine.

U periodu od januara do avgusta 2020. godine bilježi se pad u klanju goveda. Zaklano je 19 689 goveda odnosno 3,9% manje u odnosu na isti period 2019. godine. Pad u klanju za isti period je prisutan kod ovaca, svinja i živine.

Saopštenje


.