Novosti

28.10.2020
Obavještenje

Zbog okolnosti nastalih širenjem virusa COVID-19, koje su uzrokovale prolongiranje rada na vremenskim serijama statistike otpada i otežanu kontrolu podataka odlaže se saopštenje Otpad za 2019. godinu, koje je prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka planirano da se objavi 29. oktobra 2020. godine.

 


 

.