Novosti

29.10.2020
Prosječne zarade (plate) Septembar 2020. godine

Prosječna zarada (bruto) u septembru 2020. godine u Crnoj Gori iznosila je 783 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 524 eura. Prosječna (neto) zarada u septembru 2020. godine u odnosu na avgust 2020. godine zabilježila je rast od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u septembru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,6%. Ako se ima u vidu da su potroščke cijene u septembru 2020. godine u odnosu na avgust 2020. godine zabilježile rast od 0,7% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,5%.

Saopštenje


.