Novosti

11.11.2020
Građevinska aktivnost III kvartal 2020. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u III kvartalu 2020. godine manja je za 9,6% u odnosu na III kvartal 2019. godine, dok je za 13,7% veća u odnosu na II kvartal 2020. godine.

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u III kvartalu 2020. godine manji su za 7,6% u odnosu na III kvartal 2019. godine, dok su za 4,3% veći u odnosu na II kvartal 2020. godine.

Saopštenje


.