Novosti

18.11.2020
Cijene stanova u novogradnji III kvartal 2020. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u III kvartalu 2020. godine iznosila je 876 eura i manja je za 21,9% u odnosu na III kvartal 2019. godine, dok je za 12,4% manja u odnosu na II kvartal 2020. godine. Direktan uticaj na prosječnu cijenu kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u III kvartalu 2020. godine ima učešće prosječne cijene m2 stanova koji pripadaju kategoriji solidarne stambene izgradnje, koje je u posmatranom kvartalu bilo značajno veće u odnosu na prethodno posmatrane periode.
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u III kvartalu 2020. godine iznosila je 1 100 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 414 eura, u središnjem regionu 515 euro, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 603 eura.
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavisi od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.
U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u III kvartalu 2020. godine iznosila je 1 109 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 492 eura.

Saopštenje


.