Novosti

19.11.2020
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Oktobar 2020. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za oktobar 2020. godine iznosila je 644,6 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 276,2 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 368,4 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u oktobru 2020. godine, u odnosu na septembar 2020. godine, zabilježila je pad od 0,2%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u oktobru 2020. godine u odnosu na septembar 2020. godine, zabilježili su pad od 0,4%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge,u odnosu na septembar 2020. godine, zabilježili pad od 0,1%.

Saopštenje


.