Novosti

24.11.2020
Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2020. godine

Prevoz putnika u trećem kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad u željezničkom za 50,2%, drumskom za 75,7%, lokalnom drumskom za 28,0%, prevozu putnika na aerodromima 84,1%, redovnom vazdušnom za 80,7% i vanrednom vazdušnom prevozu za 94,8%.
Kod prevoza robe u trećem kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi u željezničkom za 22,9%, dok se pad bilježi kod ukupnog prometa robe u lukama za 12,5% a kod prevoza robe na aerodromima za 70,5%.
Broj pretovarenih tona u lukama, u trećem kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 8,7%, dok se kod izmanipulisanih tona bilježi rast za 7,5%.
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u trećem kvartalu 2020. godine iznosio je 1 334, što je 30,6% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica2 u trećem kvartalu 2020. godine iznosio je 647 (od čega je 629 povrijeđenih lica), što je za 23,6% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine.
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u trećem kvartalu 2020. godine iznosi 71 307 što je za 4,1% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u trećem kvartalu 2020. godine iznosi 4 398 što je za 24,9% manje nego u istom kvartalu prethodne godine.
U trećem kvartalu 2020. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 200 hiljada tona robe, uz ostvarenih 21 952 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 076 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 90,5% ili 181 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 9,5% ili 19 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 66,0% ili 14 485 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 34,0% ili 7 467 hiljada tonskih kilometara.

Saopštenje


.