Novosti

15.12.2020
Klanje stoke i živine u klanicama Oktobar 2020. godine

U oktobru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manje je za 9,5% (dok neto težina veća je za 5,9%). Kod ovaca i svinja bilježi se pad u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine prisutan je pad.
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 12,7% (neto težina manja je za 6,3%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja bilježi se rast u odnosu na prethodni mjesec. Pad je prisutan i kod ukupnog broja zaklane živine.
U periodu od januara do oktobra 2020. godine bilježi se pad u klanju goveda. Zaklano je 24 844 goveda odnosno 3,5% manje u odnosu na isti period 2019. godine. Pad u klanju za isti period je prisutan kod ovaca, svinja i živine.

Saopštenje


.