Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.01.2021
Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Decembar 2020. godine

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u decembru 2020. godine u odnosu na novembar iste godine bile su u prosjeku više za 0,7%.
Uvozne cijene industrijskih proizvoda su u decembru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile niže za 3,1%.
Stopa rasta cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u periodu januar-decembar 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je -1,5%.

Saopštenje


.